Doctor Who y los Cybermen


Submit solution

Points: 8
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Matrius, Pensar!, Recursivitat
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat Ràpid!! El Doctor necessita la teva ajuda!! Els cyberman están atacant la ciutat, el Doctor planeja entrar amb la tardis al costat del Cyberman que els dirigeix a tots i enviar una ona expansiva per donar-li!

Entrada

El programa consisteix de 4 inputs: els 2 primers indica la posicio de la tardis (fila i columna) i els 2 següents són la fila i columna del cyberman.

Sortida

El programa tornarà un booleà que indica si el cybermen està dins del radi de la tardis.(El radi de la tardis es un rombo de caselles format per 5 caselles de llarg en una matriu de 10x10)
Radi de tardis:
0 0 2 0 0
0 2 2 2 0
2 2 1 2 2
0 2 2 2 0
0 0 2 0 0
Si el cybermen es troba dins d'aquest radi tornarà true, si no false.

Exemple d'Entrada 1

3
4
3
6

Exemple de Sortida 1

true

Exemple d'Entrada 2

3
4
4
5

Exemple de Sortida 2

true

Exemple d'Entrada 3

3
4
2
4

Exemple de Sortida 3

true

Exemple d'Entrada 4

3
4
3
7

Exemple de Sortida 4

false

Comments

There are no comments at the moment.