Caramels Sobrants


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

M'agrada repartir caramels als meus nebots. Intento que tots tinguin els mateixos per a que no es barallin. Els que sobren, me'ls menjo. I si tinc menys caramels que nebots, me'ls menjo tots en la seva cara. És el més just.

Entrada

Cada cas es de dues linies. La primera es el nombre de caramels i la segona el nombre de nens.

Sortida

Per cada cas es dira quants caramels sobren

Exemples

Entrada Sortida
3
2
1
5
2
1
10
5
0
8
9
8

Comments