Pescamines


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat El Pescamines o Minesweeper en anglès és un videojoc de lògica creat el 1989 per Robert Donner, al qual posteriorment s'hi va afegir Curt Johnson. El joc deu la seva popularitat al fet que era un dels que s'instal·lava per defecte als sistemes operatius Windows. Com a curiositat cal destacar que Curt Johnson va dir que Bill Gates era un molt bon jugador del pescamines.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar El cas de prova comença amb dos nombres, l, f i c, a on l són les línies que té aquest cas, i f i c les files i les columnes del terreny de joc. Després f*c nombres que seran 0 o 1, a on 1 seran les mines Per ultim es donaran unes coordenades x i y

Sortida

Per a cada cas de prova hauras de dir quantes mines té al costat (horitzontal, vertical i diagonalment) la casella seleccionada. Si la casella seleccionada és una mina, dirà BOOM

Exemple d'Entrada

3
4 3 3
0 0 0
0 1 0
0 0 0
1 1
4 3 3
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0

Exemple de Sortida

BOOM
1

Comments

There are no comments at the moment.